شناسه حدیث :  ۴۴۸۷۰۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۵۰  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ آتَاهُ اَللَّهُ خَيْراً فَلْيُرَ عَلَيْهِ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد