شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۹۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴۸  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

وَ مَنْ يَزْرَعْ شَرّاً يَحْصُدْ نَدَامَةً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد