شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۹۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴۶  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد