شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۸۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴۵  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنِ اِشْتَاقَ إِلَى اَلْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى اَلْخَيْرَاتِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد