شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۷۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴۴  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

وَ مَنِ اِتَّبَعَ اَلصَّيْدَ غَفَلَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد