شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۷۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴۳  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

وَ مَنْ قَدَّرَ رَزَقَهُ اَللَّهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد