شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۶۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۳۹  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

أَنَا اَلنَّذِيرُ وَ اَلْمَوْتُ اَلْمُغَيِّرُ وَ اَلسَّاعَةُ اَلْمَوْعِدُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد