شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۴۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۳۳  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

وَ اَلتَّاجِرُ يَنْتَظِرُ اَلرِّزْقَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد