شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۴۳

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۳۰  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ ، وَ اَلْفُقَهَاءُ سَادَةٌ، وَ مُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد