شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۳۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۸  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلْآخِرَةِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد