شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۳۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۸  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

مِنْ سَعَادَةِ اَلْمَرْءِ حُسْنُ اَلْخُلُقِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد