شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۳۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلشُّؤْمُ فِي اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْفَرَسِ وَ اَلدَّارِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد