شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۲۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۲  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلنَّظَرُ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْحَسْنَاءِ يَزِيدُ فِي اَلْبَصَرِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد