شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۲۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۲  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلنَّظَرُ إِلَى اَلْخُضْرَةِ يَزِيدُ فِي اَلْبَصَرِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد