شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۲۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۲۰  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْعَالِمُ وَ اَلْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي اَلْخَيْرِ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد