شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۱۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۱  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْقُرْآنُ غِنًى لاَ فَقْرَ بَعْدَهُ وَ لاَ غِنَى دُونَهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد