شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۰۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۷  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

صَلاَةُ اَلْقَاعِدِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ اَلْقَائِمِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد