شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۹۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْحَلْفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد