شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۹۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْمَكْرُ وَ اَلْخَدِيعَةُ فِي اَلنَّارِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد