شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۸۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۱  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلصَّبْرُ عِنْدَ اَلصَّدْمَةِ اَلْأُولَى.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد