شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۸۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۹  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

حُسْنُ اَلْمَلَكَةِ نَمَاءٌ، وَ سُوءُ اَلْمَلَكَةِ شُؤْمٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد