شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۷۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْأَنْصَارُ كَرِشِي وَ عَيْبَتِي .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد