شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۷۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَ اَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد