شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۷۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۳  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلصَّائِمُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد