شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۶۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۲  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

طَاعَةُ اَلنِّسَاءِ نَدَامَةٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد