شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۶۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۱  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْوُدُّ يُتَوَارَثُ، وَ اَلْبُغْضُ يُتَوَارَثُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد