شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۶۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۰  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ اَلْأَمَانَةُ، وَ آخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ اَلصَّلاَةُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد