شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۴۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۷  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

كُلُّ اِمْرِئٍ حَسِيبُ نَفْسِهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد