شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۲۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۳  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد