شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۲۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۸  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْيَقِينُ اَلْإِيمَانُ كُلُّهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد