شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۱۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْبَذَاذَةُ مِنَ اَلْإِيمَانِ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد