شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۱۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْغَيْرَةُ مِنَ اَلْإِيمَانِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد