شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۱۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

وَ اَلْعَقْلُ دَلِيلُهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد