شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۰۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْعِلْمُ خَلِيلُ اَلْمُؤْمِنِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد