شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۰۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۲  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

تُحْفَةُ اَلْمُؤْمِنِ اَلْمَوْتُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد