شناسه حدیث :  ۴۴۸۵۰۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۰  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد