شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۹۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۹  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلشِّتَاءُ رَبِيعُ اَلْمُؤْمِنِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد