شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۹۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۸  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اَلْمُؤْمِنُونَ هَيْنُونَ لَيْنُونَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد