شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۸۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلدُّعَاءُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ لاَ يُرَدُّ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد