شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۸۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۰  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ اَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد