شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۷۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد