شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۷۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۱  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد