شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۶۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۰  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

مُدَارَاةُ اَلنَّاسِ صَدَقَةٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد