شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۶۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۹  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :   مضمر

مَوْتُ اَلْغَرِيبِ شَهَادَةٌ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد