شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۵۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۸  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْعِلْمُ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد