شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۵۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۷  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْجُمُعَةُ حَجُّ اَلْمَسَاكِينِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد