شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۴۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۳  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد