شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۳۱

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۱  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْحُمَّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ اَلنَّارِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد