شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۲۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۸  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْخَمْرُ جِمَاعُ اَلْإِثْمِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد