شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۲۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۷  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْبِرُّ حُسْنُ اَلْخُلُقِ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد